Category Archives: Myślenie i działanie

Sukienki na wesele długie, krótkie… a może kombinezon?

Moda ślubna jest dość zmienna, bo – może poza ponadczasową małą czarną – zmienia się w niej dosłownie wszystko. Zanim wybierzemy więc kreację na najbliższe wesele, warto zastanowić się, czy aby na pewno jest ona jeszcze modna i co ubierają panie na tegorocznych weselach?

Wśród pań z niższym wzrostem dominują sukienki na wesele długie, podwyższające talię, z jasnymi barwami i z dobrze dopasowanymi szpilkami. Panie z większymi udami wybierają – bardzo modne ostatnio – kombinezony, które koncentrują uwagę na plecach i ramionach. Oczywiście – zwłaszcza jeśli chodzi o posiadaczki szerszych bioder – warto swą kreację uzupełnić o odpowiednie dodatki, jak np. kolczyki. Niezmiennym trendem jest też prezentowanie nóg przez te z pań, które mają się czym pochwalić. Nic więc dziwnego, że to właśnie one podtrzymują wspomnianą ponadczasowość małej czarnej.

Najważniejsze jednak, abyśmy w naszej kreacji czuły się dobrze i swobodnie – nic nie powinno uwierać, nic nie powinno przeszkadzać (zwłaszcza w tańcu) i nic nie powinno być zbyt ciężkie.

Witaj na blogu! Mam nadzieję, że Ci się spodoba moja strona, która poświęcona jest modzie i trendom. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na stylizacje zarówno na co dzień jak i na większe wyjścia. Zapraszam do lektury!

Lustro do wizażu

Profesjonalnie wykonany makijaż potrafi odmienić twarz każdej kobiety i sprawić, że będzie wyglądała na przynajmniej dziesięć lat młodszą. Obecnie wiedza na temat makijażu jest bardzo powszechnie dostępna. Na polskim rynku znajdziemy wiele książek poświęconych makijażowi oraz znajdziemy wiele filmików w internecie. Każda z nas ma więc szansę nauczyć się samodzielnie wykonywać idealny makijaż. Dostęp do kolorówki również jest bardzo ułatwiony i o różnym zakresie cenowym. Obecnie w drogerii możemy kupić kosmetyki kolorowe za przysłowiowe grosze. Asortyment luksusowych marek również jest bardzo duży, dlatego każda z nas bez problemu znajdzie coś dla siebie. Ogromną rolę w makijażu odgrywa również odpowiednie lustro oraz oświetlenie. Bez dobrego oświetlenia bardzo łatwo jest przesadzić z niektórymi produktami, na przykład z różem lub bronzerem. Każda miłośniczka makijażu powinna więc zainwestować swoje środki finansowe w profesjonalne lustro do wizażu, które ułatwi jej codzienne wykonywanie idealnego, dziennego makijażu.

Witaj na blogu! Mam nadzieję, że Ci się spodoba moja strona, która poświęcona jest modzie i trendom. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na stylizacje zarówno na co dzień jak i na większe wyjścia. Zapraszam do lektury!

JĘZYKOZNAWSTWO A POGLĄD NA ŚWIAT

Mamy dziś sposobność, oglądając się wstecz i ujmując fakty — w tym stopniu, w jakim stać nas na to —  w perspektywie historycznej, porówny­wać dwa dwudziestolecia w dziejach Polski: międzywojenne i powojenne. Komuś, kto przeżył te obydwa dwudziestolecia, trudno się oprzeć chęci dokonywania syntezy i chęci dojrzenia przez refleksję historyczną hory­zontów, które by wskazywały cele dalszej pracy i pomagały w pracy codziennej, stanowiąc jej ogólny, najistotniejszy sens. Dla językoznawcy refleksja historyczna to przede wszystkim refleksja dotycząca losów językoznawstwa jako nauki w różnych okresach życia narodu: losów biernych, to znaczy zależności językoznawstwa od warunków społeczno-państwo- wyali, jakie tworzy historia, oraz losów czynnych, to znaczy możliwego oddziaływania koncepcyj ogólno językoznawczych na koncepcje świato­poglądowe i socjologiczne, które się zazębiają z zagadnieniami ustrojowo- -politycznymi. Rozważanie tych kwestii wymaga bardzo rozległego tła.

Witaj na blogu! Mam nadzieję, że Ci się spodoba moja strona, która poświęcona jest modzie i trendom. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na stylizacje zarówno na co dzień jak i na większe wyjścia. Zapraszam do lektury!

W ZAKRESIE NAUKOWEJ ORGANIZACJI

Poczynania w zakresie naukowej organizacji życia w skali państwowej powinny się układać w skoordynowaną i zhierarchizowaną całość, taka zaś całość może powstawać tylko wówczas, gdy jej podstawami są koncepcje teoretyczne, zbiegające się— w idealnym przypadku — jak koła koncen­tryczne w jednym punkcie centralnym. Zadaniem najważniejszym — ale i najtrudniejszym — naukowego planowania, a więc i organizowania życia, jest znalezienie tego centralnego punktu.Znamieniem naszej epoki jest nieustannie wzrastająca rola prac zespo­łowych, będących naturalną konsekwencją zarysowywania się coraz nowych zagadnień o charakterze kompleksowym, w miarę jak się krysta­lizują teoretyczne podstawy dyscyplin szczegółowych. Ta tendencja do­środkowa, teoretyczna konwergencja nauk, jest cechą nie mniej charakte­rystyczną, a w każdym razie w konsekwencjach społecznych nie mniej ważną, niż ich naturalna, niejako żywiołowa, specjalizacja.

Witaj na blogu! Mam nadzieję, że Ci się spodoba moja strona, która poświęcona jest modzie i trendom. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na stylizacje zarówno na co dzień jak i na większe wyjścia. Zapraszam do lektury!

WSZECHSTRONNA NAUKA

Nauką szczególnie wielostronną w swej kompleksowości jest języko­znawstwo (co jest często podkreślane, chociaż byłoby przesadą, gdyby na pytanie: czy językoznawstwo jest nauką kompleksową? miał kto od­powiedzieć jak na pytanie: czy wąż ma ogon? słowem: tylko). Charaktery­styka językoznawstwa jako nauki, określenie jego miejsca wśród innych nauk, sprecyzowanie zakresu jego autonomiczności, wyjaśnienie roli mo­gącej mu przypadać w całokształcie naszej kultury wymagają, jak już wspomniałem, pewnej perspektywy historycznej. Humanista z natury rzeczy skłonny jest, porównując epoki historyczne, szukać w nich tych pierwiastków, które w pewnym zakresie, niezależnie od stosunku nadbu­dowy do bazy, stanowią o charakterze atmosfery umysłowej epok, o tym, co nazwać można ogólnie, choć nie najściślej, ich stylem kulturalnym.

Witaj na blogu! Mam nadzieję, że Ci się spodoba moja strona, która poświęcona jest modzie i trendom. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na stylizacje zarówno na co dzień jak i na większe wyjścia. Zapraszam do lektury!

PROCESY HISTORYCZNE

Procesy historyczne są ciągłe, działa w nich siła inercji, treść kulturalna epoki minionej może długo się sączyć różnymi strumyczkami w okresie, gdy życie kształtuje już siły nowe, toteż przeciwstawianie kontrasto we w kategoriach czerni i bieli, wymaga z reguły stosowania łagodzących ostrość antytezy kwantyfikatorów. Memniej jednak zadaniem każdej syntezy musi być uwydatnienie polaryzujących się dominant, na których tle sens i kierunkowe tendencje historyczne faktów szczegółowych nabierają wyrazistości.Dominantą w naszym dzisiejszym poglądzie na świat jest walka z irracjonalnością i uznawanie rozstrzygającej roli myśli poznawczej, czyli nauki, w kształtowaniu i organizowaniu życia.

Witaj na blogu! Mam nadzieję, że Ci się spodoba moja strona, która poświęcona jest modzie i trendom. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na stylizacje zarówno na co dzień jak i na większe wyjścia. Zapraszam do lektury!

MORALNY PUNKT OPARCIA

Moralnym punktem oparcia poglądu na świat, który określamy jako naukowy, jest przeświadczenie, że dążenie do poznania prawdy jest dążeniem szlachetnym, i że kultywo­wanie w ludziach tego dążenia powinno mieć dobroczynny, a co najmniej dodatni, wpływ na układanie się stosunków między nimi. Zaniedbanie obowiązku przemyślenia i zrozumienia sytuacji, w której się chce działać, nie może nie pociągać za sobą niepowodzenia akcji podejmowanej czy to indywidualnie, czy zbiorowo. Skutecznie działać można tylko w tym stop­niu, w jakim się sytuację rozumie. Zasada primum intelligere, deinde agere jest krańcowym przeciwstawieniem maksymy „czyń każdy w swoim kółku, co kaiże duch Boży, a całość sama się złoży”.

Witaj na blogu! Mam nadzieję, że Ci się spodoba moja strona, która poświęcona jest modzie i trendom. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na stylizacje zarówno na co dzień jak i na większe wyjścia. Zapraszam do lektury!